Dostępne modele to: ścienne, podłogowo-podsufitowe, kasetonowe, kanałowe, przenośne, oraz okienne.

 

Funkcjonowanie:

 

Co to jest klimatyzator chłodzony powietrzem?

Obecnie na światowych rynkach najbardziej rozpowszechnionym urządzeniem stał się klimatyzator z jednostką zewnętrzną chłodzoną powietrzem. Jednostka wewnętrzna takiego klimatyzatora posiada parownik, wentylator ze stopniową regulacją obrotów, filtry powietrza oraz system regulacji. Sprężarka, skraplacz oraz zawór czterodrogowy znajduje się w jednostce zewnętrznej. Obie jednostki są połączone izolowanymi cieplnie przewodami czynnika chłodniczego. Rurka kapilarna (element rozprężny) najczęściej jest instalowana w jednostce zewnętrznej, aby hałas powstały podczas procesu rozprężania pozostał na zewnątrz pomieszczenia. Dlatego przewody łączące jednostki muszą być bezwzględnie pokryte izolacją termiczną. Tak skonstruowany układ stanowi zamknięty i szczelny obieg czynnika chłodniczego i może on pracować w trybie chłodzenia lub grzania.

 


Jak pracuje klimatyzator w trybie chłodzenia?

 

Zainstalowana w układzie sprężarka tłoczy gaz chłodniczy, który za pomocą odpowiedniego ustawienia zaworu czterodrogowego jest kierowany do skraplacza. W skraplaczu czynnik chłodniczy zmienia się ze stanu gazowego w stan ciekły, oddając w ten sposób do otoczenia ciepło pobrane wcześniej w pomieszczeniu. Następnie ciekły czynnik chłodniczy ulega rozprężeniu, po czym trafia do parownika. Przepływając przez parownik czynnik chłodniczy pobiera ciepło z pomieszczenia i zmienia się w ten sposób ze stanu ciekłego w stan gazowy, aby po procesie sprężania ponownie oddać do otoczenia ciepło pobrane w pomieszczeniu.


Jak pracuje klimatyzator w trybie grzania?

Analogicznie jak w poprzednim przypadku sprężarka tłoczy gaz chłodniczy, który za pomocą odpowiedniego ustawienia zaworu czterodrogowego jest kierowany do jednostki wewnętrznej, która w tym przypadku pełnić będzie funkcję skraplacza. Przepływając przez jednostkę wewnętrzną czynnik chłodniczy oddaje do pomieszczenia ciepło pobrane wcześniej z otoczenia zmieniając się w ten sposób ze stanu gazowego w stan ciekły. Następnie ciekły czynnik chłodniczy powraca do jednostki zewnętrznej, gdzie ulega rozprężeniu a następnie odparowaniu. W ten sposób czynnik chłodniczy ulega przemianie ze stanu ciekłego w stan gazowy pobierając z otoczenia ciepło, które po ponownym procesie sprężania będzie ponownie oddane do pomieszczenia przez jednostkę wewnętrzną.

Schemat obiegu chłodzącego wyposażonego w pompę ciepła

Instalacja:

W celu odpowiedniego doboru klimatyzatora należy znać;
Sezonowe wartości temperatury otoczenia oraz wilgotność;
Objętość klimatzowanego pomieszczenia;
Techniczne szczegóły przydatne do doboru właściwego modelu klimatyzatora

Wewnętrzne i zewnętrzne jednostki komunikują się za pośrednictwem:

  • połączeń elektrycznych;
  • instalacji czynnika chłodniczego.


W celu osiągnięcia doskonałej pracy danego modelu niezbędne jest przestrzeganie pewnych zasad:

  • Nie należy narażać jednostki zewnętrznej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innych źródeł ciepła, gdyż może być to przyczyną zwiększenia zużycia energii;
  • Jednostki zewnętrzna powinna znajdować się jak najbliżej jednostki wewnętrznej w celu zmniejszenia strat podczas przepływu czynnika chłodniczego.

Przykład instalacji klimatyzatora multisplit z jedną jednostką zewnętrznej


       
Wspornik służący do zamontowania jednostki zewnętrznej. Rury miedziane służące do połączenia jednostki zewnętrznej z jednostką wewnętrzną.
 

Minimalne odległości jakie powinny być zachowane podczas montażu jednostki zewnętrznej (mm).
 

1316691
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
Wszyscy
108
72
108
3228
1316691

Twoje IP: 44.222.189.51
Dziś jest: 2024-05-27 15:29:03

Odwiedza nas 51 gości oraz 0 użytkowników.